Utvald
Intresseförfrågan gällande installation av 
laddpunkter för elbil i garageanläggningarna 
på Björktickegången och Fårtickegången

Intresseförfrågan gällande installation av 
laddpunkter för elbil i garageanläggningarna 
på Björktickegången och Fårtickegången

GLÖM INTE ATT SVARA PÅ INTRESSEFÖRFRÅGAN OM LADDPUNKTER SENAST 12/122021! Det är mycket viktigt att samtliga fastighetsägare svarar på denna förfrågan att styrelsen kan arbeta vidare med frågan inom en snar framtid.

Styrelsen i vår gemensamma garagesamfällighet fick i samband med årsmötet 2021 (Läs propositionen här) i uppdrag att utreda frågan kring installation av laddpunkter för elbil i våra garage. Som ett led i detta går vi nu ut med en intresseförfrågan med bilagd information till er medlemmar.

Denna delas ut i era brevlådor och presenteras på vår hemsida www.tickorna.se.
Intresseförfrågan laddpunkter FSf nov.-21

Det är mycket viktigt att samtliga fastighetsägare svarar på denna förfrågan så att styrelsen kan arbeta vidare med frågan inom en snar framtid. Svar kan skickas med e-post till styrelsen@tickorna.se eller lämnas i pappersform.

SVAREN SKA VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST 12/12 2021.

Fördjupad information i ärendet hittar du här:
Elbilsladdning – En öveblick FSf nov. -21
Elbilsladdning – Generell information FSf nov. -21

Förlängning av nuvarande P-tillstånd

Förlängning av nuvarande P-tillstånd

page1image22603104

Vi förlänger våra nuvarande p-tillstånd t.o.m sista juni 2022 då vi ej är klara med de digitaliserade tillstånden.

Befintliga tillstånd 2021-06-30 gäller till 2022-06-30. Inga nya kommer att delas ut och ingen åtgärd krävs av tillståndsinnehavarna.
Information om detta finns även på hemsidan www.tickorna.se.

Förlända p-tillstånd FTG-BTG affisch 2021.12.03

Inlåsning av cyklar

Inlåsning av cyklar

Hösten är här och behovet av att långtidsförvara sin cykel närmar sig med stormsteg. Ni som vill vinterförvara er cykel i cykelförråden på BTG eller FTG är välkomna att kontakta resp styrelserepresentant för inlåsning:

FTG: Kjell Borgström, FTG 115, 070-7305646
BTG: Frida Ryholt, BTG 32, 070-7202737

Tack för er insats!

Tack för er insats!

På BTG var uppslutningen stor när det i lördags vankades städdag. Lekplatser har städats, gräs har trimmats, rabatter rensats och löv krattats. Kul att så många bidrar för att hålla vårat kvarter så fint som det är!

Pigga 96-åringar! Erbjöds hjälp men tackade artigt nej – vilka krutpaket!
Marina tackades av som BTG representant för markgruppen. Tack för din insats!
Le fleur till Marina

Billaddning och förvaring i garage

Billaddning och förvaring i garage

På förekommen anledning påminner vi att det tillsvidare är ABSOLUT FÖRBJUDET att ladda sin elbil/plugin-hybrid i samfällighetens garage. Vår elanläggning är inte anpassad för denna typ av last, även om du har en laddsladd för vanligt eluttag så kan uttaget eller anslutningar däri fatta eld.

Vi passar även på att påminna om att det inte är tillåtet att förvara annat än nedan i garagen (detta pga gällande försäkringsvillkor):
• En Personbil eller max två motorcyklar
• 4st bilhjul
• Takbox/takräcke/cykelhållare
• En bensindunk om max fem liter (förvaras i låst bil)
• Borste och skyffel
• Garagedomkraft

Fräscha gärna upp minnet genom att läsa våra Garageregler: www.tickorna.se/wp-content/uploads/2020/08/Garageregler.pdf

VIKTIG INFO AVGIFT OCH PARKERING!

VIKTIG INFO AVGIFT OCH PARKERING!

Fakturan avseende årsavgiften till samfälligheten kommer i början av nästa vecka. Förfallodatumet är satt till 31/5, emellertid förstår styrelsen att fakturan kommer sent inpå och att det kan medföra problem. AV DETTA SKÄL FÖRLÄNGER STYRELSEN FÖRFALLODATUMET TILL 30/6.

Styrelsen jobbar på med de beslut avseende parkering som fattades på stämman. För att skapa handlingsfrihet har vi tillsammans med parkeringsbolaget beslutat att giltighetstiden för nuvarande parkeringstillstånd förlängs till 31/12-2021.

Fina insatser under vårens städdag!

Fina insatser under vårens städdag!

I år var vi många som samlades, i alla åldrar, för att hjälpa till med att göra fint i vårt område. Det har blivit rensat i rabatter och gräsmattorna krattade vid alla lekplatser och längs gångarna. Många häckar och buskar klipptes och beskärdes för att förnyas och växa ut igen.

Det stora schersminbuskaget intill Fårtickegångens vändplan har nu klippts ned för att föryngras samt rensats och försetts med ny jord. Många passade också på att få en pratstund med grannarna.

Tack för att ni ställde upp på städdagen trots det kyliga vädret!

Under våren har även flera av de uppdrag som vi beställt av ASK blivit klara.
Det gäller bland annat borttagning av buskar vid Fårtickegångens vändplan samt förberett med planteringsjord för att sätta nya buskar, även en trädgrop för att plantera den beställda Skogslönnen har förberetts. Buskraden vid TYBO-längorna har också tagits bort och även där förberetts för att plantera nya buskar.

Vid gaveln intill Fårtickegången 8 har sargen bakom soffan blivit utbytt och ersatts med nytt byggtimmer och i slänten på gräsmattan har stubbar frästs bort. Slutligen har rabatten intill Björktickegången 64 rensats från rötter, ny planteringsjord tillförts och två stubbar har tagits bort i gräsmattan.

Inför sommaren hoppas vi att alla i vårt område hjälper till med att se till att rabatter, krukor och andra odlingar i sin närhet blir vattnade och omhändertagna. Vi behöver även hjälp med klippning av gräsmattor, vänd er till någon av oss i Markgruppen för information.

Vi i Markgruppen önskar er en trevlig sommar!
Ingrid, Staffan, Gerd, Petter, Marina, Eva, Barbro och Bosse

Utlåsning av cyklar

Utlåsning av cyklar

Våren är antågande (om än tveksamt vissa dagar) och behovet att komma åt sin cykel närmar sig med stormsteg. Har ni cyklar förvarade i cykelförråden på BTG eller FTG är ni välkomna att kontakta resp styrelserepresentant för utlåsning:

FTG: Kjell Borgström, FTG 115, 070-730 56 46

BTG: Frida Ryholt, BTG 32, 070-720 27 37