Utvald
Pågående arbeten billaddning

Pågående arbeten billaddning

Uppdaterat 2/12-23 På denna sida presenteras löpande information rörande det pågående arbetet med att installera billaddare i området.

BTG:

Efter årsskiftet är det dags för installation i garagen på BTG. Arbetet är uppdelat i sex etappar med följande numrering:

Etapp 7 Garageplats 120-125, 131-137 och 152-155 vecka 02-03

Etapp 8 Garageplats 92-93, 99-102, 109-113 och 119 vecka 03-04

Etapp 9 Garageplats 94-98, 103-106, 114-118 och 158 vecka 04-05

Etapp 10 Garageplats 107-108, 145-149, 156-157, 159, 164-166 och 179-182 vecka 05-06

Etapp 11 Garageplats 150-151, 167-171, 174-178, 183-186 och 193-196 vecka 07-08

Etapp 12 Garageplats 138-144, 172-173, 187-192 och 197 vecka 08-09

Etapp 13 Garageplats 126-130 och utomhus LPU vecka 10

231120 BTG NewEl etapper

231109 Affisch Billaddning BTG 2023KjB

Start för installation i garagen sker preliminärt runt årsskiftet
231016 Planritning E600-10A BTG

 

FTG:

Installationsarbetet på ftg är klart!
Boende kan nu flytta in sina bilar.
Kabelrännor av metalltråd får ej användas till annat än installationsmaterial tex.upphängning av inredning mm!
Dessa tål inte annan belastning än avsedd installationsutrustning.

231016 Planritning E600-11A FTG

 

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING AVSLUTAD

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING AVSLUTAD

Nu är Lantmäteriförrättningen avslutad och träder i kraft 6 juli 2023 om ingen har överklagat beslutet.
Detta innebär att sektion 2 i vår samfällighetsförening ändrats från motorvärmarsektion till billaddningssektion med möjlighet till individuell debitering av förbrukningskostnader för el.
Samtidigt har våra medlemmar getts möjlighet att inträda eller utträda ur sektion 2.
7 medlemmar har utträtt och 28 inträtt.
Enligt beslutet ska sektion 2:s kassabehållning och fonderade medel minus skulder återbetalas resp. faktureras med 1/130-del (preliminärt 895kr) till vardera fastighetsägare som utträtt resp. inträtt. Se bifogat beslutsprotokoll 2023-06-08 från Lantmäteriet.
Lantmäteriet accepterade inte föreningens önskemål om kostnadsfritt inträde eller utträde ur sektion 2.

Protokollet i sin helhet kan du läsa här:230608 LM Beslutsprotokoll

 

Styrelsen