Utvald
Pågående arbeten billaddning

Pågående arbeten billaddning

Uppdaterat 28/11-23 På denna sida presenteras löpande information rörande det pågående arbetet med att installera billaddare i området.

FTG:

Etapp 1+2+3+4+5 klart! Boende kan nu flytta in sina bilar. VIKTIGT! LADDINSTALLATIONEN ÄR EJ I DRIFT! Driftsättning planeras till början av december.
Vidrör ej installationsutrustningen.
Kabelrännor av metalltråd får ej användas till annat än installationsmaterial tex.upphängning av inredning mm!
Dessa tål inte annan belastning än avsedd installationsutrustning.

Se etappindelning här:  E600-11A + etapper Garage Fårtickegången 1-350 BH 231016

OBS!! Etapp 6 tidigarelagt till v47-48!

Installationsarbetena har startat. Vilka garage som berörs, under vilka veckor och vad som förväntas av dig som garagebrukare finns att läsa här:Affisch Billaddning FTG 231116

Schakt- och markarbeten pågår under v43 – se info här:Affisch Billaddning FTG-mark 2023KjB

231016 Planritning E600-11A FTG

BTG:
Schakt- och markarbeten startar v43. Läs hur du berörs här: Affisch Billaddning BTG-mark 2023KjB
Start för installation i garagen sker preliminärt runt årsskiftet
231016 Planritning E600-10A BTG

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING AVSLUTAD

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING AVSLUTAD

Nu är Lantmäteriförrättningen avslutad och träder i kraft 6 juli 2023 om ingen har överklagat beslutet.
Detta innebär att sektion 2 i vår samfällighetsförening ändrats från motorvärmarsektion till billaddningssektion med möjlighet till individuell debitering av förbrukningskostnader för el.
Samtidigt har våra medlemmar getts möjlighet att inträda eller utträda ur sektion 2.
7 medlemmar har utträtt och 28 inträtt.
Enligt beslutet ska sektion 2:s kassabehållning och fonderade medel minus skulder återbetalas resp. faktureras med 1/130-del (preliminärt 895kr) till vardera fastighetsägare som utträtt resp. inträtt. Se bifogat beslutsprotokoll 2023-06-08 från Lantmäteriet.
Lantmäteriet accepterade inte föreningens önskemål om kostnadsfritt inträde eller utträde ur sektion 2.

Protokollet i sin helhet kan du läsa här:230608 LM Beslutsprotokoll

 

Styrelsen