Sopning av parkeringarna!

Sopning av parkeringarna!

ASK planerar att sandsopa våra garageplaner v 16.

Onsdag 21/4 sopas parkering I (BTG). Torsdag 22/4 sopas parkering F (FTG).

ASK vädjar till er att försöka så långt som möjligt köra in era bilar i garagen eller ”byta” garageplan under dessa dagar.

Tackar på förhand! Styrelsen

 

SANDSOPNING 2021

Kommande stämma

Kommande stämma

Nedan bifogas samtliga stämmohandlingar i enlighet med kallelse.

Frågor har uppkommit från medlemmar hur vida stämman kan genomföras under rådande pandemi. Styrelsens ambition är att genomföra stämman på ett ur smittspridningssynpunkt säkert sätt, genom att hålla stämman utomhus och med beaktande av social distansering. Ur juridiskt perspektiv är stämman enligt Polisens tillståndsenhet för Nacka/Tyresö, inte att betrakta som allmän sammankonst varför stämman kan genomföras oaktat antalet deltagare.

ASK har med anledning av pandemin stängt för besökare. Eventuella utskriftsbehov av handlingar hänvisas till att kontakta styrelsen.

Föreslagen dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021
Revisionsberättelse
Debiteringslängd
Budget
Planerat underhåll

Inkomna motioner ink svar:
Motion 1      Motion 1_svar
Motion 2      Motion 2_svar

Propositioner från Styrelsen:
Proposition 1 – parkerinstillstånd
Proposition 2 – Lan till infrastruktur för billaddning 2021.03.11
Proposition 3 – Infrastruktur för billaddning 2021.03.25

Kallelse till årets stämma!

Kallelse till årets stämma!

Idag har kallelsen till årets stämma delats ut i pappersform till alla fastigheter. Kallelsen finns även att läsa här nedan. Om ni är i behov av flera fullmakter, går det exempelvis bra att skriva ut fler exemplar av kallelsen. Fr.o.m. den 7:e April kommer samtliga relevanta handlingar inför stämman att finnas tillgängliga här på hemsidan, samt i utskriven form på ASK kontor (vid badet).

Väl mött på stämman!

Kallelse Årsstämma 2021

Enkät laddning av elbil

Enkät laddning av elbil

Styrelsen jobbar intensivt med frågan om laddning av elbil inom vår samfällighet. Som en del i detta genomför nu styrelsen en enkätundersökning för att undersöka efterfrågan. Öppna bifogad PDF och skriv ut, lämna därefter i brevlåda enligt instruktion på talongen.

Enkät laddstolpar

PARKERINGSTILLSTÅND

PARKERINGSTILLSTÅND

I dagarna fick ni ett nytt parkeringstillstånd. Byt ut så snart du kan, men senast den 7:e februari då det gamla löper ut. Vi skjuter på övergången till digitala tillstånd, då parkeringsbolaget behöver mer tid för denna övergång.

Fortfarande gäller samma regler för parkeringarna, där vi endast tillåter påställda personbilar och lätta lastbilar som får plats inom en parkeringsruta.

2021-01-27

Hälsningar Styrelsen

EFTERLYSNING!

EFTERLYSNING!

Vår styrelse i Samfällighetsföreningen efterlyser nya ledamöter och suppleanter till vår styrelse.

Styrelsen i vår föreningen ska enligt stadgarna ha 5 ledamöter och 3 suppleanter.
Idag har vi 4 ledamöter (Marianne, Lars-Erik, Camilla, Joakim) och 2 suppleanter (Tadashi, Kjell ), se hemsidan.

Inför den stundande stora utmaningen med infrastruktur för billadd-ning, som nog är föreningens mest komplexa projekt hitills i historien, kommer förstärkning av styrelsen vara önskvärd.
Gärna med nya friska, unga, initiativrika, billaddintresserade ledamöter och suppleanter. Vem vet kanske en elektriker, jurist, ekonom??

Är du intresserad kontakta valberedningen:
Isabel Jemio FTG 136,  e-post: isabel.jemio@gmail.com
eller
Bo Hammarström FTG 109,  e-post: bb.hammarstrom@gmail.com

Information gällande p-tillstånden

Information gällande p-tillstånden

Vi kommer under början av nästa år att gå över till digitala tillstånd som ni själva förfogar över. 

Dvs att ni alla kommer att få utskickade en länk med ett unikt inlogg för just er address där ni själva kommer att kunna ändra registreringsnummer ifall ni vill “låna ut” ert tillstånd digitalt till besökare exempelvis.

Givetvis hjälper vi den som inte har tillgång till dator eller känner sig osäker på datorer. Då kontaktar ni någon av oss I styrelsen.

Tyvärr har utskicket dröjt lite så av den anledningen är våra nuvarande tillstånd med slutdatum 2020-12-31 förlängda t.o.m 2021-01-31 till att börja med.

Inget nytt papperstillstånd kommer alltså att skickas ut till er nu.
Ingen med ett p-tillstånd kommer att bli bötfälld under denna tiden.

Vi passar också på att önska er alla God Jul & Gott Nytt År!