Grannsamverkan

Grannsamverkan

 

 Nu har ”Grannsamverkan mot brott” påbörjats på Björktickegången och Fårtickegången. Det skyltas tydligt i området.

Vad är grannsamverkan?

Grannsamverkan är ett brottsförebyggande samarbete mellan de boende och polisen/kommunen.

Syftet med metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområdet mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet bland de boende och kunskap om hur man kan minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed trivseln i området. Grannsamverkan har visat sig ha en stor förebyggande effekt mot brott. 

Hur går det till?

Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade. Det innebär att alla i området är mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området, noterar det som verkar misstänkt eller konstigt och tillkallar polis vid pågående brott. Det är viktigt att meddela grannar och ordna så att bostaden inte ser tom ut när man är bortrest och förvara värdesaker på ett betryggande sätt. 

Information med bl.a. tips på förebyggande åtgärder finns på www.samverkanmotbrott.se

Kontakta polisen 11414 om något är misstänkt och på 112 vid pågående brott. 

Vid lämplig tidpunkt bör du också informera kontaktombudet.

På Btg och Ftg finns det fyra kontaktombud som ansvarar för var sitt område. De ger information till nyinflyttade, ger tips på förebyggande åtgärder och tar gärna emot iakttagelser i området. De får löpande information från kommun/polis som vidarebefordras till alla boende i området. 

Kontaktombud för Grannsamverkan  

Btg södra: Riitta och Åke Lundeqvist, Btg 51

Btg norra: Josephine Kirkesaether, Btg 64

Ftg södra: Erik Sjödell, Ftg 24.

Ftg norra: Petra Enberg, Ftg 110

De kan alla nås via gemensam mejladress: grannsamverkan.btg.ftg@gmail.com

Övrigt

Personlig kontakt mellan de boende i området är bra och rekommenderas. Nu finns det även en Facebookgrupp för de boende på Btg och Ftg: Krusboda Tickorna. Den hör inte till Grannsamverkan men kan fungera för samverkan mellan grannar för tack, hejarop och  små meddelanden.