Städdag FTG Norra

Städdag FTG Norra

ördagen den 29 oktober 2022

Med början kl. 10.00
Kom och hjälp till och gör fint i vårt område. Du tar med Dig kratta och spade.

I höst behöver vi hjälp med dessa arbetsuppgifter:

 • Ta bort den döda rönnen i rabatten på baksidan av Ftg 117.
 • En ordentlig rensning av buskarna (spireor) i den långa rabatten på

  baksidan av Ftg 115-119, klipp och rensa runt dem!

 • Klippa buskarna (ölandstokar) och rensa längs lekplatsen vid Ftg 119.

  Ta hänsyn till de nysatta buskarna!

 • Rensa runt transformatorn vid Ftg:s vändplan.
 • Rensa och luckra i rabatterna längs gaveln vid Ftg 94 och vid pergolan.
 • Rensa ogräs och luckra i de övriga rabatterna, kratta ej bort löv, de kan

  multna ner men kratta bort löven från gräsytorna.

 • Rensa och kratta i samtliga sandlådor.

  Skopor för kompost placeras på

 • –  lekplatsen vid Fårtickegången 24
 • –  Fårtickegången 1 vid utgången till parkeringen

  Ett kompostflak vid Fårtickegångens vändplan Ett risflak vid lekplatsen intill Fårtickegången 119

  Plastsäckar finns att hämta vid pergolan, intill Fårtickegången 119 samt vid förrådet intill lekplatsen vid Ftg 29.
  Ställ inga säckar i området, ingen går runt och tar bort dem.
  Det är vi grannar som själva sköter hanteringen av allt avfall från städdagen. Återanvänd säckarna så långt det går!

  Vi avslutar med grillning klockan 12 vid pergolan!

  Vi inom markgruppen vill gärna få in förslag på vad som kan förbättras i området inför nästa år!
  Meddela oss senast på städdagen, via markgruppen@tickorna.se eller lapp i brevlådan hos din markrepresentant (Hammarström, Ftg 109).

  Markgruppen i samarbete med Garagesamfälligheten

  För mer information om markgruppen se www.tickorna.se/markgruppen