Städdag FTG Södra

Städdag FTG Södra

Lördagen den 29 oktober 2022 Med början kl. 10.00

Kom och hjälp till och gör fint i vårt område. Du tar med Dig kratta och spade och väljer själv hur länge Du vill städa.

Tips på arbetsuppgifter:

 • Rensa och luckra i rabatterna, kratta ej bort löv, de kan multna ner.
 • Klippa buskar och rensa runt dem
 • Kratta bort löv från gräsytorna
 • Rensa och kratta i samtliga sandlådor

  Skopor för kompost placeras på

 • –  lekplatsen vid Fårtickegången 24
 • –  Fårtickegången 1 vid utgången till parkeringen

  Ett kompostflak vid Fårtickegångens vändplan Ett risflak vid lekplatsen intill Fårtickegången 119

  Plastsäckar finns att hämta vid pergolan, intill Fårtickegången 119 samt vid förrådet intill lekplatsen vid Fårtickegången 29.
  Ställ inga säckar i området, ingen går runt och tar bort dem.
  Det är vi grannar som själva sköter hanteringen av allt avfall från städdagen. Återanvänd säckarna så långt det går!

  Vi avslutar med grillning klockan 12 vid pergolan bredvid lekplatsen intill Fårtickegången 119!

  Vi ser fram emot att så många som möjligt hjälper till. Ju fler vi är ju mindre arbete blir det för var och en.

  Vi inom markgruppen vill gärna få in förslag på vad som kan förbättras i området inför nästa år!
  Meddela oss senast på städdagen, via markgruppen@tickorna.se eller lapp i brevlådan hos din markrepresentant.

  Markgruppen i samarbete med Garagesamfälligheten

  För mer information om markgruppen se www.tickorna.se/markgruppen