Kommande stämma

Kommande stämma

Nedan bifogas samtliga stämmohandlingar i enlighet med kallelse.

Frågor har uppkommit från medlemmar hur vida stämman kan genomföras under rådande pandemi. Styrelsens ambition är att genomföra stämman på ett ur smittspridningssynpunkt säkert sätt, genom att hålla stämman utomhus och med beaktande av social distansering. Ur juridiskt perspektiv är stämman enligt Polisens tillståndsenhet för Nacka/Tyresö, inte att betrakta som allmän sammankonst varför stämman kan genomföras oaktat antalet deltagare.

ASK har med anledning av pandemin stängt för besökare. Eventuella utskriftsbehov av handlingar hänvisas till att kontakta styrelsen.

Föreslagen dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021
Revisionsberättelse
Debiteringslängd
Budget
Planerat underhåll

Inkomna motioner ink svar:
Motion 1      Motion 1_svar
Motion 2      Motion 2_svar

Propositioner från Styrelsen:
Proposition 1 – parkerinstillstånd
Proposition 2 – Lan till infrastruktur för billaddning 2021.03.11
Proposition 3 – Infrastruktur för billaddning 2021.03.25

TILLKOMMNA HANDLINGAR:
Valberedningens förslag
Svar på Proposition uppgradering motorvärmare 2021-04-15 (ENDAST INFO – EJ FÖR BESLUT)

Kommentarer är stängda.

Upptäck mer från Björk-Fårtickegångens Samfällighetsförening

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa