LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING AVSLUTAD

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING AVSLUTAD

Nu är Lantmäteriförrättningen avslutad och träder i kraft 6 juli 2023 om ingen har överklagat beslutet.
Detta innebär att sektion 2 i vår samfällighetsförening ändrats från motorvärmarsektion till billaddningssektion med möjlighet till individuell debitering av förbrukningskostnader för el.
Samtidigt har våra medlemmar getts möjlighet att inträda eller utträda ur sektion 2.
7 medlemmar har utträtt och 28 inträtt.
Enligt beslutet ska sektion 2:s kassabehållning och fonderade medel minus skulder återbetalas resp. faktureras med 1/130-del (preliminärt 895kr) till vardera fastighetsägare som utträtt resp. inträtt. Se bifogat beslutsprotokoll 2023-06-08 från Lantmäteriet.
Lantmäteriet accepterade inte föreningens önskemål om kostnadsfritt inträde eller utträde ur sektion 2.

Protokollet i sin helhet kan du läsa här:230608 LM Beslutsprotokoll

 

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *