Nyheter och påminnelser

Nyheter och påminnelser

Nyheter om våra parkeringsplatser
Under hösten det blir det lite förändringar av parkeringsreglerna på våra två parkeringar.

Håll utkik på den nya skyltningen. Det blir fler timmar per dygn som du måste ha p-skiva eller registrera i en App. Det innebär att det går att förlänga parkeringen mer än 4 timmar för en kostnad via en App.

Information om våra garage
På förekommen anledning vill vi påminna er om att av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl får byte av garageplatser INTE ske utan särskilda skäl och godkännande av styrelsen.

Inför eventuellt förestående brandsyn av våra garage ombedes våra medlemmar att röja och städa respektive garageplats.
Detta blir också helt nödvändigt för att undvika extra kostnader i samband med framtida installationsarbeten och motverkar spridningen av möss som kan förorsaka omfattande skador på bilarnas elsystem (om detta problem har tidigare informerats på hemsidan).
Vad som får förvaras i garagen regleras av våra försäkringsvillkor och framgår av garagereglerna på vår hemsida www.tickorna.se och anslagstavlor.

Transporter inom bostadsområdet
På grund av skador i området vid stora/tunga transporter ombedes de boende att påpeka problemet med stora fordon i vårt trånga område vid beställning av varor till fastigheten.

Gå gärna in på vår hemsida där vi löpande lägger ut nyheter och bra-och-ha information för boende. www.tickorna.se


Vänligen
Styrelsen på uppdrag av er medlemmar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *