Allmän info

Allmän info

Fårtickgångens samfällighetsförening
Fårtickegångens samfällighetsförening är Fårtickegångens och Björktickegångens garage- och förrådssamfällighet. Det är vi som förvaltar våra garage, parkeringsplatser och förråd. Föreningen omfattar 182 enskilda fastigheter samt 4 hyresfastigheter med 48 lägenheter som ägs av Tyresö Bostäder, TYBO.

Avgiften till vår samfällighet är 1600 kr enligt beslut på senaste årsstämman juni 2020. Vår gemensamt ägda mark, som förvaltas av ASK, har fastighetsbeteckningen Alby S:4. Se kommunens webbkarta.

Du blir som fastighetsägare obligatoriskt medlem i samfällighetsföreningen och därmed solidariskt betalningsansvarig. Föreningen har en styrelse, som väljs på två år. Styrelsen sammanträder ca. sju ggr per år och organiserar årsstämman. Varje vår kallas alla medlemmar till en årsstämma. Där har du som boende möjlighet att påverka besluten. Inbjudan kommer i god tid innan, någon gång under mars månad. Genom att lämna in motion minst en månad innan stämman kan du som medlem ge förslag till stämman. Styrelsen hjälps åt att lösa frågor som gäller garage, garageplan, bostadsförråd, och övriga gemensamma angelägenheter. Föreningens stadgar finns på hemsidan www.tickorna.se

Du blir samtidigt obligatoriskt ansluten till två andra samfälligheter i Krusboda. ASK och SKC, se Förvaltningsstruktur nedan

Adressändring
Flyttanmälan ska göras till ASK. ask@ask-krusboda.se och till styrelsen@tickorna.se.

Bra att veta/Info till nyinflyttad
I dokumentet “allmän info 2020” finner du all nödvändig information gällande avfallshantering, förvaltningsstruktur, väghållning/snöröjning osv.

Allmän info 2020