Garage

Garage

Allmänt om garagen:
Ditt garage tar du själv ansvar för. Du ser till att porten är stängd, när så skall vara. Vänta när du stänger den så att du ser att den gått ner. Du skall se till att din garageport är ren och tvättad från smuts samt smörja portarna ett par gånger om året. Under vintertid ska du själv hålla rent från snö och is så att porten lätt kan öppnas. På grund av brandrisk får du inte använda garaget som förråd. Porten behöver smörjas med Siliconolja 3-4 gånger per år för att gångjärnen ska fungera friktionsfritt. Hör av dig till garagevärdarna om du har funderingar kring detta eller får problem med garage eller garageport.

Garageregler
Skötselanvisningar Garageport
Byta batteri fjärrkontroll till garageportsmotor

Laddning av elbilar:
Observera att det i dagsläget är STRÄNGT FÖRBJUDET att ladda elbilar i garagen, då elinfrastrukturen i garagen inte är anpassad för detta. Styrelsen jobbar aktivt för att hitta en lösning för detta.

Garageritningar:
FTG Garage 1-350 201220
BTG Garage 1-350 201215

Garagevärdar:
FTG: Lars-Erik Ohlson Ftg 133. Mobil: 076-1070620 ohlsonlarserik@gmail.com
BTG: Tadashi Mizota, BTG 83. Mobil: 070-267 00 41 tadashi.p.mizota@gmail.com