Förråd

Förråd

Bostadsförråd
Till alla 2-plansfastigheter hör gemensamma kallförråd med cykelförvaring. Har du problem med ditt förråd, vänligen hör av dig till din lokala förrådsvärd enligt nedan.

Cykelförråd för långtidsförvaring
Det finns två gemensamma förrådsrum för långtidsförvaring av cyklar. Ett på vardera parke- ringen. FTG-1 och BTG-1 på garageritningar.

I dessa får endast cyklar långtidsförvaras under förutsättning att de är tydligt märkta med namn och adress. Av ordningsskäl är det endast styrelseledamöter och markrepresentanter som har tillträde till dessa förråd. Inlämning av cyklar på hösten sker i slutet på oktober/november och utlämning i mitten av april. Då kommer en styrelseledamot vara på plats och låsa upp. Exakta tider meddelas på hemsidan.

Moped- och MC-rum
Det finns möjlighet att förvara mopeder och lätta motocyklar i två gemensamma förråds- utrymmen. Ett på vardera parkeringen. FTG-2 och BTG-1 på garageritningar.
Dessa rum är endast tillgängliga för de som nyttjar rummen. Ansökan om nyttjande och utkvittering av personlig nyckel sker hos styrelsen.

Fordonen skall vara kompletta och tydligt märkta med namn och adress.

Utlåning av stegar
I det gemensamma förrådsutrymmet för Cyklar/Moped/MC, BTG-1, på Björktickegången finns två stegar för utlåning till medlemmar. En kort för en våning och en lång för två våningar. Av ordningsskäl är det endast styrelseledamöter som har nyckel till detta rum. Vid behov kontaktas styrelseledamot, minst en vecka före, som kan låna ut stegarna mot namn och telefonnummer.