Brandsäkerhet

Brandsäkerhet

Vårat område, med trånga gångar och ihopsittande huskroppar, utgör en särskild utmaning ur brandsäkerhetssynpunkt. Det finns goda skäl varför exempelvis det i Krusboda gäller generellt parkeringsförbud, bland annat att räddningstjänsten snabbt måste komma fram för att begränsa verkningarna av en eventuell fastighetsbrand.

Brandförsvaret i Tyresö har en enkel onlineutbildning där du som boende kan lära dig några enkla tips för att förebygga branden hemma. Se länken nedan:

https://www.sbff.se/hem–fritid/brandsakerhet-i-hemmet/webbutbildning-i-brandsakerhet/