Browsed by
Författare: Joakim Akesson

Kallelse till sammanträde med Lantmäteriet rörande laddning av elbilar

Kallelse till sammanträde med Lantmäteriet rörande laddning av elbilar

När? 22 mars 2023 klockan kl.17.00- ca 19.00
Var? På Lantmäteriets kontor i Hammarby sjöstad, Hammarby Allé 29, plan 4.
Kontoret ligger på gångavstånd från både Gullmarsplan och Skans-tull. Det finns parkeringsmöjligheter på gatorna utanför eller i ett närliggande parkeringshus, Allégaraget på Hammarby kajgata 10 i Hammarby sjöstad.

 

 

Välkommen!
Du är inbjuden till ett sammanträde med Lantmäteriet eftersom du kan bli påverkad av ett ärende som vi jobbar med. Vi har fått in en ansökan om att ändra gemensamhetsanläggningen Alby ga:10 (som belastar fastigheten Alby s:4) så att föreningen får möjlighet att installera anordningar för laddning av elbilar. Läs mer i de handlingar som kommer att utdelas inför mötet. De som sökt är Fårtickegångens Samfällighetsförening.

Sammanträdet är ett formellt möte, där du får mer information om ansökan och vad som kommer att hända. Du kan också ställa frågor, säga vad du tycker, och lägga fram önskemål i ett så kallat yrkande.

Vi kommer inte att fatta några beslut vid detta sammanträde, men det kan hända att vi därefter fattar beslut utan att kalla till nytt sammanträde. När Lantmäteriet tar beslut tar vi ställning till de synpunkter som kommit fram och väger in hur var och en påverkas.

Du måste inte vara med, men det är ett bra tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor. Sammanträdet är ofta avgörande för de beslut som Lantmäteriet sedan tar.

Kompletta handlingar kommer att läggas upp på vår hemsida och delas ut i brevlådorna under v10.

Vänligen styrelsen

 

FSf- Lantmäteriet 11326493-v1-Kallelse (wordformat, för dig som vill fylla i digital och sedan skriva ut) eller FSf- Lantmäteriet 11326493-v1-Kallelse

FSf- Lantmäteriet 11327974-v1-Utkast till beskrivning

230302 INFO 1 LM-möte

230302 INFO 2 LM-möte

Elbilsladdning – Generell information Fsf nov. -21

Elbilsladdning – En öveblick FSf nov. -21

Kallelse till årsstämma – uppdaterad 230317

Kallelse till årsstämma – uppdaterad 230317

Du kallas härmed till ordinarie årsstämma i Fårtickegångens  Samfällighetsförening. OBS! Viktigt med högt deltagande – en  nödvändighet för att stämman skall bli beslutsmässig! 

Datum och tid: Söndag den 26 mars klockan 14:00 

Plats: Krusbodaskolans matsal

Se kallelse i brevlådan alternativt här: Kallelse Årsstämma 2023

Uppdatering 220308: Handlingar inför stämman finner du nedan:

Uppdatering 220317: Verksamhetsplan 2023 tillagd.

Bokslut-22 budget 2023
DagordningÅrsstämma2023
Debiteringslängd 2023
Fårtickegångens samfällighet Verksamhetberättelse 2023

Verksamhetsplan 2023
Planerat underhåll 2023-2028 230121
PropositionStyrelsearvoden2023
Revisionsberättelse2023
Valberedningens förslag 2023

 

Energikris – Information om begränsad elanvändning.

På grund av rådande energikris och skenande elpriser uppmanar vi våra medlemmar till största sparsamhet med elanvändningen i våra garageanläggningar.
Tex. genom restriktiv användning av kupé-/motorvärmare. Billaddning är sedan tidigare helt förbjuden i våra garage.

Vänligen
Styrelsen på uppdrag av er medlemmar

221019 Energibesparing hemsida och anslagstavlor

Bilder från städdagen

Bilder från städdagen

Om Här kommer lite bilder från städdagen. Så trevligt vi hade och så fint det blev i vårt område. Tack för ert engagemang!

Vänliga hälsningar från Markgruppen!

Förråd laseras på FTG


Skörd!

Björktickare samlas för välförtjänt skaffning

Tillsammans mot löven!


Även rabatterna vid karusellparken fick sig en ordentlig upprensning

Nyheter och påminnelser

Nyheter och påminnelser

Nyheter om våra parkeringsplatser
Under hösten det blir det lite förändringar av parkeringsreglerna på våra två parkeringar.

Håll utkik på den nya skyltningen. Det blir fler timmar per dygn som du måste ha p-skiva eller registrera i en App. Det innebär att det går att förlänga parkeringen mer än 4 timmar för en kostnad via en App.

Information om våra garage
På förekommen anledning vill vi påminna er om att av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl får byte av garageplatser INTE ske utan särskilda skäl och godkännande av styrelsen.

Inför eventuellt förestående brandsyn av våra garage ombedes våra medlemmar att röja och städa respektive garageplats.
Detta blir också helt nödvändigt för att undvika extra kostnader i samband med framtida installationsarbeten och motverkar spridningen av möss som kan förorsaka omfattande skador på bilarnas elsystem (om detta problem har tidigare informerats på hemsidan).
Vad som får förvaras i garagen regleras av våra försäkringsvillkor och framgår av garagereglerna på vår hemsida www.tickorna.se och anslagstavlor.

Transporter inom bostadsområdet
På grund av skador i området vid stora/tunga transporter ombedes de boende att påpeka problemet med stora fordon i vårt trånga område vid beställning av varor till fastigheten.

Gå gärna in på vår hemsida där vi löpande lägger ut nyheter och bra-och-ha information för boende. www.tickorna.se


Vänligen
Styrelsen på uppdrag av er medlemmar