Browsed by
Författare: Joakim Akesson

Bilder städdag FTG

Bilder städdag FTG

Även städdagen på FTG dokumenterades flitigt! Med flit och spänst i samfällighetens tjänst samlades medlemmarna med räfsa , spadar och sekatörer för att piffa till området inför sommaren. Och vad bjuds det på efter en hård dags arbete? Fårtickekorv såklart!

 

 

 

Årsstämman!

Årsstämman!

Välkomna till samfällighetens för årets viktigaste händelse – boka in den 24/4 för årsstämman!
Kallelse Årsstämma 2022

Nedan finner du alla relevanta stämmohandlingar:
Dagordning 2022
Debiteringslängd 2022
Ftg Bokslut 2021 Budget 2022
Planerat underhåll 2022-2027
Proposition omprövning anläggningsbeslut 2022
Proposition parkeringstillstånd2022
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsplan 2022
Revisionen 2021
Motion nr 1 med svar Årsstämma 2022 Bengtsson

Resultat från enkäten

Resultat från enkäten

Tack alla medlemmar för att ni tog er tid att besvara enkäten om billaddning. Svarsfrekvensen blev 86,5% vilket trots allt tyder på att frågan engagerar. Har du av någon anledning undgått enkäten eller missat att svara, skicka på enklaste sätt ett mail till styrelsen@tickorna.se med din ståndpunkt enligt svarsalternativen här.

Vad resultatet av enkäten innebär i praktiken får styrelsen anledning att återkomma om, håll särskilt utkik efter kallelse till årsstämman som kommer under senvintern.

En sammanställning av enkätsvaren finner du här: Tabell billaddning 220127

Förlängning av nuvarande P-tillstånd

Förlängning av nuvarande P-tillstånd

page1image22603104

Vi förlänger våra nuvarande p-tillstånd t.o.m sista juni 2022 då vi ej är klara med de digitaliserade tillstånden.

Befintliga tillstånd 2021-06-30 gäller till 2022-06-30. Inga nya kommer att delas ut och ingen åtgärd krävs av tillståndsinnehavarna.
Information om detta finns även på hemsidan www.tickorna.se.

Förlända p-tillstånd FTG-BTG affisch 2021.12.03

Intresseförfrågan gällande installation av 
laddpunkter för elbil i garageanläggningarna 
på Björktickegången och Fårtickegången

Intresseförfrågan gällande installation av 
laddpunkter för elbil i garageanläggningarna 
på Björktickegången och Fårtickegången

GLÖM INTE ATT SVARA PÅ INTRESSEFÖRFRÅGAN OM LADDPUNKTER SENAST 12/122021! Det är mycket viktigt att samtliga fastighetsägare svarar på denna förfrågan att styrelsen kan arbeta vidare med frågan inom en snar framtid.

Styrelsen i vår gemensamma garagesamfällighet fick i samband med årsmötet 2021 (Läs propositionen här) i uppdrag att utreda frågan kring installation av laddpunkter för elbil i våra garage. Som ett led i detta går vi nu ut med en intresseförfrågan med bilagd information till er medlemmar.

Denna delas ut i era brevlådor och presenteras på vår hemsida www.tickorna.se.
Intresseförfrågan laddpunkter FSf nov.-21

Det är mycket viktigt att samtliga fastighetsägare svarar på denna förfrågan så att styrelsen kan arbeta vidare med frågan inom en snar framtid. Svar kan skickas med e-post till styrelsen@tickorna.se eller lämnas i pappersform.

SVAREN SKA VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST 12/12 2021.

Fördjupad information i ärendet hittar du här:
Elbilsladdning – En öveblick FSf nov. -21
Elbilsladdning – Generell information FSf nov. -21